DESCRIPTIO MOLDAVIAE PDF

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that “faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public. Descriptio Moldaviae. likes · 1 talking about this. Descriptio Moldaviae este emisiunea de calatorie realizata de Raluca Aftene pe TVR3 si TVR. Fasciculus:Moldova – Descriptio Mensura huius perspectionis: × elementa imaginalia. Aliae mensurae: × elementa imaginalia .

Author: Mit Samunos
Country: Lebanon
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 19 February 2004
Pages: 257
PDF File Size: 18.55 Mb
ePub File Size: 11.57 Mb
ISBN: 234-1-95544-320-7
Downloads: 45307
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doutaur

Hoc in oppido catholicae religionis incolae superbissimae structurae lapideas habent ecclesias. Ibi nulla arte ad purgandum sal opus est, si terram uno alterove cubito submoveas, purissimum, et christalli aut porphyri instar pellucidum sal, nullis terreis particulis interstinctum reperies.

Ab ortu antiquus provinciae finis Pontus erat, sequentibus autem temporibus, Bassarabia et Bender per Turcica arma ademtis, arctius ex illa parte constricta est.

Ipsa ultra 12 cubitos hodie adhuc profunda est, unde forsitan haud sine ratione colligere possemus, ipsius spatium, dum strueretur, altero tanto latius profundiusque, atque adeo egregium adversus barbarorum irruptiones munimentum fuisse. Uno a Iassiis milliari obviam ei veniunt caimacani, vel locum tenentes, quos ipse dum adhuc Constantinopoli esset, per litteras designaverat, cum reliquis baronibus, militibus et civibus, quos princeps eques ad manus vestisque osculum admittit.

File:Dimitrie Cantemir – portrait from Descriptio Moldaviae, jpg – Wikimedia Commons

Dimitrie Cantemir – Portrait from Descriptio Moldaviae, crop. Accedit aeternum huius rei monumentum. At hunc post quintum annum, Constantinus Brancovanusingenti pecuniae vi, qua avaritiam Vesirii molraviae, loco movet, eique substituit generum suum.

Primus itaque, qui post Batiae irruptionem Moldaviam pristino reddidit splendori. Sed nec ubique eadem mansit appellatio. Sequenti die, quo maximo potest apparatu et pompa sub acclamationibus czausziorum, quae, ut supra monuimus, quandocunque princeps equum vel descenderit, vel ascenderit, nunquam non fieri solent, ex urbe regia lento gradu procedit.

File:Dimitrie Cantemir – portrait from Descriptio Moldaviae, 1716.jpg

Ita in solio confirmatus princeps, iskiemne agam veste zebellinis pellibus subducta, divani effendisi vero et magnum postelnicum simplici caftan ornari iubet. Invenitur etiam in Moldavia et confiniis Pocutiae, avis quaedam, incolis IerunkaPolonis Gluszka i.

Spatia nominalia Fasciculus Disputatio. Extrahitur id nonnunquam ad quartam usque horam, donec nimirum remanserit nemo, qui de alio conquerendum habeat. Hac ratione cum Galatium princeps pervenerit, quae prima Moldaviae urbs Constantinopoli venientibus obiicitur, cunctos Moldaviae descriptko barones, et si qui e superiori propius habitant, sibi obviam habet.

  DEFESA SICILIANA PDF

In medio ipsius statua conspicitur antiquissima, quinque ulnis alta, vetulam ovibus ni fallor XX cinctam referens, e cuius naturali parte, perennis aquae fons profluit.

Alexandrum III Lapussnensem postliminio in solium revocant at hoc gaudium ipsi non fuit diuturnum. Huius urbs praecipua Kilia [20]olim Lycostomonad septentrionale Danubii ostium, eodem nomine a Graecis nautis appellare solitum, quod lupinarum faucium instar undas eructare videretur.

Post hos princeps toga principali et cucca indutus ipse vehitur, cuius equi caput duo peiki sultanici tegunt, stapedem bini iedekczi vel equorum ductores tenent.

Maps of Romania [. The official position taken by the Wikimedia Foundation is that ” faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain “. Hac cum postea Valachiae principatum promeruisset, Moldaviae principatu ornatus est. Gallinae sylvestris speciem referens, sed minor, et ipsa natura fatua et surda. The original itself is in the public domain for the following reason: Munimentum hoc est fortissimum Moldaviae contra Scythas, quod saepius tentarunt, nunquam vero expugnare potuerunt.

Tulerunt huius iugum incolae sat patienter per plures annos, tandem vero eo expulso, in ipsius locum substituerunt. Ea finita, Logotheta supremus testamentum defuncti principis in consessu clara voce legebat, eo maxime fine, ut si, quod aliquoties accidit, posthabito natu maiore [28] fratre, minor natu fuerit successor dictus, constaret universis, id, non eligentium favore, sed de mortui principis voluntate factum fuisse.

Atque ea quidem olim erat constituendi Moldaviae principis ratio; at posteaquam Turcarum tyrannide turbata sunt omnia, demtumque provinciae ordinibus ius sibi de domino providendi, longe alius observatur creandi Moldaviae principis modus. His joldaviae circumscripta Moldavia, ambitu horarum itineris vel milliariorum italicorum continetur, quem computum facile inire poterit, cuicunque adiectam huic tractationi mappam geographicam consulere libuerit. DucaGraecus, obscuro quidem genere ortus, sed qui virtute sua non solum honores in Moldavia summos, verum etiam coniugem principis Eustratii Dabizae filiam promeruerat.

Etenim huncEliam non multo post excepit. Id tamen noctu magis quam interdiu fieri solet, ne princeps vesirio suspicionem moveat, habere se alios quoque in imperio patronos.

Montes arboribus frugiferis, pomariis, aliisque, quos alibi arte producere necesse est, natura sunt consiti, quibus interpositi subinde e montium cacuminibus iucundo susurru ruentes limpidissimi rivuli horti amoenissimi speciem conciliant: Is ille fuit, qui primus exteris parum adhuc cognitum Moldavorum nomen noscendum dedit, misso ad concilium Florentinum Moldaviae Metropolita et Legatis, defensaque firmiter orthodoxia, meruit, ut a Iohanne Palaeologo Constantinopoleos Imperatore non solum Despotae nomine, sed et regio diademate ornaretur.

  ENFERMEDAD DE VON RECKLINGHAUSEN PDF

Conniverunt Turcae descriptko intestinis hisce dissidiis, quod praeviderent facilius postea pro ipsorum lubitu rectum iri exhaustos viribus quam integras et concordes.

Si vero adverso vento accesserint, nil nisi dum capiuntur, moldaviea. Moldova in the s. Praeterea illi adesse iubentur capudzibaszi aliquis cum quatuor gregariis capudzi, totidemque czausiis, binis akkiulahlis, binis szatyri, binisque peiki imperatoriis, nec non tabulchana vel musico collegio, eodem quo vesirii uti consueverunt.

Stephane VIIuniori dicto, qui cum sine haeredibus obiisset, successorem habuit. In circumiacientibus collibus subinde conspiciuntur equorum, canum alarumque rupibus impressa vestigia, haud aliter ac si ingens equestris exercitus ibi aliquando transiisset.

Portrait of Dimitrie Cantemir, from the first edition of Descriptio Moldaviae.

File:Descriptio Moldaviae, – Wikimedia Commons

Idem Logotheta, post lectionem, primus ad designatum iam principem accedebat et si quidem e stirpe principum genus ducebat, primo dolorem de morte parentis aut fratris consolabatur, post indicabat, ipsum defuncti testamento principem constitui, rogabatque cunctorum Moldaviae ordinum nomine, ut sceptra moldavica quam primum capessere, ipsosque ceu subiectos servosque suos iusto clementique imperio regere vellet.

Mexico has years, Jamaica has 95 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years. In reliquo itineris tractu, non observantur quidem adeo religiose cunctae illae ceremoniae, quotiescunque tamen ad urbem aliquam aut vicum pervenerint, et solennes czausziorum acclamationes, dezcriptio musica, et reliqua si quae sunt solennia repeti debent.

Rarissimi descruptio, vix aliquem octuagenarium reperies. Hic fasciculus apud Vicimedia Communia iacet; in aliis inceptis adhiberi potest. Sylvis Moldavia quam plurimis superbit, tum caeduis, tum frugiferis arboribus conspicuis.

Eodem paulo post kiehaia sequitur, principi de nova dignitate congratulatur, ei potionem caffee et serbet quae e sacharo aqua diluto conficitur offert: Tum vesirius, sublato vultu, facie in gravitatem composita, praevia salutatione dwscriptio, Chosz desfriptio begi. Praeter hos minora quoque flumina Moldaviam irrigant: